ЗА "Info EX" Счетоводна кантора


Счетоводна кантора "Инфо ЕХ" е създадена през 2004 година. Кадрите на "Инфо ЕХ" ЕООД са с добър опит във финансово счетоводната дейност. Висшето образование в сферата на икономиката е предимство за нашите клиенти.

Програмното осигуряване е реализирано онлайн с възможност за работа в реално време. Същото осигурява 24 часова справочна оперативна информация за нашите клиенти от всяка точка на света.


Image
Image
Image